Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας και αποκτήστε πρόσβαση στις τιμές χονδρικής

Με βάση το Λίθιο, φορητές ιόντων Λιθίου
Με βάση το Λίθιο είναι οι πολύ κοινές μπαταρίες Lith-Ion με πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητα του ανθρώπου όπως laptops, tablets, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικών εργαλείων κ.α. Η κύρια ιδιότητά τους είναι ότι είναι επαναφορτιζόμενες, ενώ προσφέρουν μεγάλο voltage 3.6V και δεν κρατούν -μνήμη-. Το θετικό ηλεκτρόδιο ή κάθοδος συνίσταται από LiCoO2 (οξείδιο του Κοβαλτίου) και το αρνητικό ηλεκτρόδιο από γραφίτη άνθρακα.

Ο ηλεκτρολύτης είναι κάποιο άλας Λιθίου διαλύμένο σε οργανικό διαλύτη όπως Αιθέρα και ο διαχωριστής είναι από πορώδες πλαστικό. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας ιόντα Λιθίου κινούνται προς την άνοδο, ενώ κατά τη λειτουργία της μπαταρίας ή την εκφόρτιση τα ιόντα Λιθίου κινούνται προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Η κάθοδος συνίσταται πολλές φορές και από άλλα οξείδια όπως Μαγγανίου (LMO), Φωσφόρικού Σιδήρου (LFP) κ.α.
Μπαταρίες Ιόντων Λιθίου είναι ουσιαστικά και οι πιο καινούργιες μπαταρίες Lipo οι οποίες είναι εύκαμπτες εξαιτίας των πολυμερών της κατασκευής των. θα πρέπει να τονιστεί ότι πραγματική πλαστική μπαταρία δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί και πλαστικό είναι κυρίως το κουτί της μπαταρίας.

Με βάση το Λίθιο, φορητές μιας χρήσης Λιθίου
Με βάση το Λίθιο είναι και οι πρωταρχικές μπαταρίες Λιθίου με τη μεγάλη διαφορά από τις Ιόντων Λιθίου ότι δεν είναι επαναφορτιζόμενες, ενώ δίνουν πιο υψηλό voltage 3.7V και δέχονται πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από τις μπαταρίες ιόντων Λιθίου. Όλες αυτές οι ιδιότητες κυρίως οφείλονται στο ότι η άνοδος είναι αυτή που τώρα συνίσταται από Λίθιο και στον ειδικό άνυδρο ηλεκτρολύτη.

Οι μπαταρίες συνεχώς κερδίζουν έδαφος στην παγκόσμια αγορά πλέον ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι πρόκειται για τις πιο σύγχρονες μπαταρίες, που χρησιμοποιούνται σε δορυφόρους, σε διαστημικά οχήματα και στην αμυντική βιομηχανία.

Νικελίου Καδμίου
Μεταλλική θήκη με βαλβίδα εκτόνωσης περικλείει τα ηλεκτρόδια και το διαχωριστή. Το θετικό ηλεκτρόδιο είναι από οξείδιο Νικελίου και το αρνητικό ηλεκτρόδιο από Κάδμιο, ενώ ο ηλεκτρολύτης είναι υδροξείδιο του Καλίου. Οι μπαταρίες Ni-Cd φέρουν voltage 1.2V και είναι επαναφορτιζόμενες, εκφορτίζονται σε αργό ρυθμό και είναι σχετικά φθηνές. Από την άλλη πλευρά δεν έχουν πυκνότητα ενέργειας, διαθέτουν μνήμη και απαιτούν πλήρεις φορτίσεις εκφορτίσεις. Τέλος, το Κάδμιο είναι αρκετά τοξικό και η χρήση τους μειώνεται χρόνο με το χρόνο αφού αντικαθίστανται με μπαταρίες Νικελίου Μετάλλων και Ιόντων Λιθίου.

Νικελίου Μετάλλων
Οι μπαταρίες αυτές συνδέονται άμεσα με τις μπαταρίες Νικελίου καδμίου, με τη διαφορά ότι τη θέση του καδμίου στο αρνητικό ηλκετρόδιο αντικαθιστά υβρίδιο μετάλλων. Οι μπαταρίες αυτές, όπως και αυτές του Νικελίου Καδμίου, φέρουν voltage 1.2V, είναι επαναφορτιζόμενες, έχουν υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας (W/Kgr) από τις Νικελίου καδμίου, αντέχουν σε βαθειές εκφορτίσεις, ωστόσο έχουν μεγάλο ρυθμό αυτοεκφόρτισης.

To Top