Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας και αποκτήστε πρόσβαση στις τιμές χονδρικής

Οι μπαταρίες vrla ανήκουν στις μπαταρίες μολυβδου - οξέος, όπως και οι μπαταρίες εκκίνησης.

Το όνομα Valve Regulated Lead Acid δεν περιγράφει ακριβώς την τεχνολογία : στην πραγματικότητα πρόκειται για ανασυνδυαζόμενες μπαταρίες, που αυτό σημαίνει ότι το οξυγόνο και το υδρογόνο που σε προηγούμενης τεχνολογίας μπαταρίες θα χανόταν ως απώλεια, τώρα ανασυνδυάζονται και παράγεται νερό. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η απώλεια νερού. Αυτό επιτυγχάνεται διότι οι μπαταρίες VRLA παραμένουν κάτω από συνεχή πίεση 1-4 ατμόσφαιρες και η πίεση αυτή είναι που επιτρέπει τον ανασυνδυασμό αυτό. Από την άλλη η βαλβίδα που είναι κατασκευασμένη στο κουτί της μπαταρίας λειτουργεί σε περίπτωση υψηλού ποσοστού υδρογόνου μέσα στην μπαταρία ως ασφάλεια για την απομάκρυνση κάθε πιθανού κινδύνου.

Μπαταρίες VRLA είναι συνήθως και οι μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης που χρησιμοποιούνται σε απαιτητικές εφαρμογές όπως η ηλεκτροκίνηση αναπηρικών καροτσιών και golf cart και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η μεγάλη διαφορά των μπαταριών βαθειάς εκφόρτισης με τις μπαταρίες εκκίνησης αφορά την κατασκευή των πλακών. Ενώ στις μπαταρίες εκκίνησης οι πλάκες είναι λεπτές με μεγάλη επιφάνεια, οι πλάκες των μπαταριών βαθειάς εκφόρτισης είναι πιο χοντρές και με πιο χοντρούς διαχωριστές. Στην πρώτη κατηγορία η κατασκευή των πλακών προσφέρει πολύ ρεύμα σε μικρό χρονικό διάστημα, αφού ενδιαφέρει η δύναμη εκκίνησης, αντίθετα η κατασκευή των πλακών στις μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης δίνει σταθερή ποσότητα ρεύματος σε μεγάλο χρονικό διάστημα και επιτρέπει τους πολλούς κύκλους ζωής και αντοχή στις βαθιές εκφορτίσεις.

Οι μπαταρίες VRLA χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Τις vrla μπαταρίες με τεχνολογία AGM και αυτές με τεχνολογία Gel.

AGM (Absorbent Glass Mat) είναι ένας τύπος VRLA μπαταριών όπου ένα ειδικό υλικό από Fiber glass απορροφά σαν σφουγγάρι τον ηλεκτρολύτη της μπαταρίας αποτρέποντας διαρροή υγρών προσφέροντας 100% κλειστού τύπου μπαταρία.

GEL Οι μπαταρίες τεχνολογίας Gel είναι VRLA μπαταρίες που ονομάστηκαν έτσι από την υφή του μίγματος του ηλεκτρολύτη με μορφή σαν gel που είναι ακίνητο, που αποτρέπει κάθε είδους διαρροή οξέος ακόμα κι αν η μπαταρία σπάσει, δίνοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για εντελώς ξηρή μπαταρία.

To Top